18 Ağustos 2012 Cumartesi

Artvinliler Hizmet Vakfı Bursu

Vakfımızın amaçlarından birisi de Artvin ve ilçelerindeki lise veya dengi okullardan mezun
olarak yüksek öğrenime başlayan ve ekonomik gücü yeterli olmayan başarılı öğrencilere burs
vermektir.
Artvin ve ilçelerindeki bütün lise, Valilik, Belediye ve Vakıf temsilciliklerimizce yaptığımız
burs duyurusu sonucu yoğun bir taleple karşılaşmış bulunmaktayız. Vakfımız bünyesinde
oluşturulan burs komitesi tarafından incelemeye alınan bu talepler, öğrencilerin başarı
dereceleri, kazandıkları yüksek okul ve ailesinin ekonomik koşulları dikkate alınarak
değerlendirilmektedir. 2010-2012 öğrenim yılında da çok sayıda burs talep başvurusu ile
karşılaşmış olmamıza rağmen malesef sadece 200 öğrenciye burs verilebilmiştir. Gönlümüz
burs yönetmeliğine uygun her talebin karşılanması yönünde olmasına rağmen, maddi
imkanlarımız ancak bu kadarına imkan sağlamaktadır.
Sayın Artvinliler, çevrenizdeki başarılı, yüksek öğrenime hak kazanan, alım gücü olmayan
öğrencilerin burslardan faydalanabilmesi için katılımlarınızı bekliyoruz. Vakfımızın bu
konudaki hizmetini devam ettirmesi sizlerin desteği ile mümkün olacaktır. Bir üye bir
öğrenci sloganı ile Atatürk ilkeleri doğrultusunda, laik Türkiye için gurur duyacağımız
öğrenciler yetiştirebilmek için el ele verelim.
ÖĞRENCİ BURS YÖNETMELİĞİ
Vakıf Resmi Senedi’nin 3. maddesi (c) bendi gereğince ve Yönetim Kurulu’nun 07.07.1994
tarih ve 20 sayılı kararına göre:
“ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİNE, LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YASALARINA” gönülden bağlı üniversite öğrencilerine aşağıdaki amaç ve koşullar
doğrultusunda burs verilecektir.
Amaç; aslen Artvinli olup, Artvin ili dahilindeki lise ve dengi okullardan mezun ve devam
zorunluluğu olan Yüksek Öğrenim Kurumlarına (Üniversite ve Yüksek Okul) kayıt hakkını
kazanan öğrencilerden, maddi durumu bu tahsili yapmaya müsait olmayanlara aşağıdaki
şartlarla Vakfımızca karşılıksız “ÖĞRENİM BURSU” verilir.
Şartlar:
1 – Artvin İli nüfusuna kayıtlı olmak ve ailesinin bu ilin hudutları içinde oturmuş olmak.
2 – Artvin İli dahilindeki lise ve dengi okullardan mezun olarak en az dört yıllık, devam
zorunluluğu olan üniversite veya yüksek okula giriş kaydını yaptırmış olmak.
3 – Aile gelirinin yüksek öğrenime devamı için yetersiz olmak.
4 – Her yıl, bir üst sınıf veya sömestre devam etme hakkını kazandığını belgelemiş olmak.
5 – Devletten; maaş, dul ve yetim aylığı veya herhangi bir kurum, kuruluş veya hükmi
şahsiyet ile özel şahıslarca gelire bağlanmamış olmak.
6 – Burs alan kişilerin; öğrenciye yakışmayan tavır, hareket ve davranışlara veya içki kumar
vs. gibi kötü alışkanlıkları olmamak.
7 – Mezkur Burs, öğrenciler için bir müktesep hak değildir.
8 – Bu yönetmelik hükümlerini uygulamaya Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.
9 – İş bu yönetmelik dokuz maddeden ibarettir.

Kaynak : http://www.artvin.org.tr/burslar/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder